loader image

Од граѓаните, за граѓаните!

Максим Димитриевски иден Претседател на Македонија!

  1. Понесете лична карта или пасош за идентификација во подрачната канцеларија на ДИК;
  2. Упатете се во подрачната канцеларијата на ДИК (Државна Изборна Комисија) во општината според адресата на личната карта (локациите се достапни во продолжение);
  3. Известете ги вработените во ДИК дека сакате да се потпишете на Образецот за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република Македонија за Максим Димитриевски;
  4. Покажете го документот за идентификација и внесете го вашето име, презиме, матичен број и потпис на образецот за потпишување.

Локации и работно време на канцелариите на ДИК во Македонија:

Државни Изборни Комисии СКОПЈЕ

Во подрачното одделение на ДИК во Центар ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Центар и Аеродром.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Локација: во барака бр.1 во кругот на административната управа на Општина Центар.
Адреса: ул. Михаил Цоков бр. 1, нас. Дебар маало, О. Центар, Скопје

Во подрачното одделение на ДИК во Бутел ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Бутел, Чаир, Чучер-Сандево и Шуто Оризари.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Локација: бараката помеѓу полициската станица во Бутел и црквата Св. Јован
Адреса: ул. „Бутелска“ бб Скопје, нас. Бутел

Во подрачното одделение на ДИК во Гази Баба ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Гази Баба, Арачиново, Петровец и Илинден.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Локација: Во општинските простории на О. Гази Баба, првата барака од лева страна кога ќе се влезе на главниот влез наспроти хотел Континентал.
Адреса: ул. Архимедова 2, нас. Автокоманда, О. Гази Баба, Скопје

Во подрачното одделение на ДИК во Карпош ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Карпош, Ѓорче Петров и Сарај.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Локација: Во бараката веднаш до средното угостителско училиште „Лазар Танев“.
Адреса: ул. Стрезово бр.7 нас. Козле, Скопје

Во подрачното одделение на ДИК во Кисела Вода ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Кисела Вода, Студеничани, Зелениково и Сопиште.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Локација: Во бараките на О. Кисела Вода, канцеларијата на ДИК се наоѓа во барака бр. 9, канцеларија бр.20.
Адреса: ул. Петар Дељан 17, нас. Кисела Вода, Скопје

Државни Изборни Комисии МАКЕДОНИЈА

Во подрачното оделение на ДИК во Битола ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Битола, Новаци и Могила.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: бул. Први Мај бб
Локација: наспроти Безистенот, во зградата кај Борово во Битола, до Шпаркасе Банка.

Во подрачното одделение на ДИК во Гевгелија ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Гевгелија, Дојран и Богданци.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Маршал Тито бр. 170, Гевгелија
Локација: на калдрмата во зградата наспроти поранешниот пензионерски дом во Гевгелија

Во подрачното одделение на ДИК во Тетово ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Тетово, Теарце, Брвеница, Боговиње, Желино и Јегуновце.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Дервиш Цара бр. 63, Тетово
Локација: Во општинската зграда на О. Тетово, се влегува преку двата влеза до канцеларија бр. 41, на првиот кат.

Во подрачното одделение на ДИК во Велес ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Велес, Чашка и Градско.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Панко Брашнар бр. 1, Велес
Локација: во општинската зграда на О. Велес, влезот на Катастар, канцеларија бр.23

Во подрачното одделение на ДИК во Виница ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на Општина Виница.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Бел Камен бр.13, Виница
Локација: Во општинската зграда, на 1 кат, во канцеларија бр.1

Во подрачното одделение на ДИК во Делчево ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на Општина Делчево и Општина Македонска Каменица.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: Булевар Македонија зграда К1, влез 5
Локација: Во Административен Центар „Делчевчанка“

Во подрачното оделение на ДИК во Демир Хисар ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на Општина Демир Хисар.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. „Битолска“ бр. 8, Демир Хисар
Локација: Во општинската зграда на О. Демир Хисар

Во подрачното одделение на ДИК во Прилеп ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Питу Гули бр.2 Прилеп
Локација: поранешен објект на Општина Прилеп, во главниот влез, прва канцеларија лево.

Во подрачното одделение на ДИК во Кавадарци ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Кавадарци и Росоман.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: Плоштад „Маршал Тито“ бб, Кавадарци
Локација: во општинската зграда на О. Кавадарци, се влегува преку главниот влез до првиот ходник лево, првата канцеларија е јасно обележана

Во подрачното одделение на ДИК во Кичево ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на Општина Кичево.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: Борис Кидрич бр.1 Кичево
Локација: во општинската зграда на О. Кичево, од главната врата се влегува во општината и се продолжува право во десниот ходник, подрачната канцеларија на ДИК е втора врата од лево.

Во подрачното одделение на ДИК во Кочани ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Кочани, Чешиново – Облешево и Зрновци.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Раде Кратовче бр. 1, Кочани
Локација: Во општинската зграда на О. Кочани, прв кат, прва канцеларија десно

Во подрачното одделение на ДИК во Крушево ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на Општина Крушево.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Никола Ѓурковиќ бр. 16 А
Локација: во општинската зграда на О. Крушево, се влегува од металниот мост, се продолжува кон вториот кат, по скалите од левата страна.

Во подрачното одделение на ДИК во Крива Паланка ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Крива Паланка и Ранковце.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175
Локација: во општинската зграда на О. Крива Паланка, влезот е од главна врата на општината, во ходникот од десно, канцеларијата на ДИК е последна врата од лево.

Во подрачното одделение на ДИК во Кратово ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на Општината Кратово.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: Плоштад Маршал Тито бр. 1, Кратово
Локација: зграда на Општина Кратово, приземје, соба бр 1.

Во подрачното одделение на ДИК во Куманово ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. 11 Октомври бр.1/1 Куманово
Локација: наспроти главната пошта во Куманово и Татар-Пашината Џамија.

Во подрачното одделение на ДИК во Македонски Брод ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Македонски Брод и Пласница.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. 7-ми Септември ББ, Македонски Брод
Локација: Во општинската зграда, се влегува преку споредниот влез во зградата, канцеларијата е на кат, во десниот ходник после скалите, втора врата десно.

Во подрачното одделение на ДИК во Неготино ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на Општина Неготино и Општина Демир Капија.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Ацо Аџи Илов бр. 2 Неготино
Локација: Во општинската зграда на О. Неготино.

Во подрачното одделение на ДИК во Охрид ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на Општина Охрид и Општина Дебарца.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Димитар Влахов бр. 57, Охрид
Локација: Во општинската зграда на О. Охрид. Се влегува преку стариот влез во зградата, канцеларијата е на приземје, во левиот ходник, трета врата десно.
Пристапен влез за лица со телесен инвалидитет е главниот влез на О. Охрид.

Во подрачното одделение на ДИК во Радовиш ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Радовиш и Конче.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: Бул. „Александар Македонски“ бр. 7
Локација: во општинската зграда на трети кат, соба бр. 31

Во подрачното одделение на ДИК во Ресен ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на Општина Ресен.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: Плоштад „Цар Самоил“, Ресен
Локација: во зградата на Општина Ресен, се влегува преку главниот влез, канцеларијата е лево позади скалите.

Во подрачното одделение на ДИК во Свети Николе ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Свети Николе и Лозово.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: Плоштад Илинден бб, Свети Николе
Локација: во општинската зграда на О. Свети Николе.

Во подрачното одделение на ДИК во Струга ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Струга и Вевчани.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Пролетерски бригади бр. 62, Струга
Локација: на раскрсницата кај Снеспа, позади Поштата,кај поранешна СОК банка

Во подрачното одделение на ДИК во Струмица ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Струмица, Ново Село, Босилово и Василево.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. „Сандо Масев” бр.1, Струмица
Локација: канцеларијата е дел од општинската зграда на О. Струмица, пристапот е од тротоарот од левата страна на главниот влез.

Во подрачното одделение на ДИК во Штип ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Штип и Карбинци.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Васил Главинов 4Б
Локација: во општинската зграда на О. Штип, на третиот кат, соба бр. 304

Во подрачното одделение на ДИК во Берово ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Берово и Пехчево.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. „Димитар Влахов“ бр.10, Берово
Локација: во општинската зграда на О. Берово, прв кат, прва канцеларија

Во подрачното одделение на ДИК во Валандово ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на Општина Валандово.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. „4 ти Јули“ бр. 1
Локација: во зградата на старото општинско собрание на О. Валандово

Во подрачното одделение на ДИК во Гостивар ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општините Гостивар, Врапчиште и Маврово и Ростуша.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: Бул. „Браќа Ѓиноски“ бр.61, Гостивар
Локација: во општинската зграда на О. Гостивар, преку споредниот влез, во канцеларија бр. 1

Во подрачното одделение на ДИК во Пробиштип ќе се собираат потписи за поддршка на кандидатурата на м-р Максим Димитриевски од граѓаните на општина Пробиштип.

Од понеделник до недела (секој ден вклучувајќи викенд) од 08:00 до 20:00 часот.
Адреса: ул. Јаким Стојковски бр.1
Локација: зграда на О. Пробиштип, приземје по ходникот право, вратата на канцеларијата на ДИК е јасно обележана.

Македонија повикува!

Максим Димитриевски за Претседател на Македонија!

За 4 дена собрани над 10.000 потписи!

Продолжуваме до конечна победа!

Дознај повеќе