loader image

Од граѓаните, за граѓаните!

Информации во врска со Парламентарните избори 2024

На Парламентарните избори во 2024 година, Движење ЗНАМ – За наша Македонија ќе настапи со сопствен Пратенички листи.

Органите на Политичката патија Движење ЗНАМ-За наша Македонија, со акламација на седницата на Извршниот, а потоа и на седницата на Централниот одбор ги утврди носителите на листите во сите шест изборни единици за претстојните Парламентарни избори.

За носители на листите се кандидирани луѓе кои се нови во политиката, стручни во областите во кои што работат, чесни, луѓе со карактер и вистински вредности, но и луѓе кои веќе имаат политичко искуство, со чист образ.

За носители на листите се утврдени следните кандидати:

-За носител на листата во ИЕ1, Доц. д-р Бобан Карапејовски, професор на катедрата за македонски јазик при Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје и член на ИО на Движење ЗНАМ – За наша Македонија.

-За носител на листата во ИЕ2, магистер по кривично процесно право г-дин Даниел Стојчевски, Директор на ЈП Чистота и зеленило Куманово и Претседател за ОО на Движењето ЗНАМ За наша Македонија – Куманово.

-За носител на листата во ИЕ3, доктор на историски науки г-дин Павле Арсоски, Генерал-мајор во пензија и Потпретседател на Движење ЗНАМ-За наша Македонија.

-За носител на листата во ИЕ4, Миле Цеков, дипломиран економист на отсекот Меѓународна трговија, Претседател на Стопанска комора на југоисточна Македонија и Претседател на ОО на Движењето ЗНАМ За наша Македонија – Струмица.

– За носител на листата во ИЕ5, г-ѓа Весна Бендевска, дипломиран психолог, УКИМ Скопје, поранешна пратеничка во Собранието на Република Македонија, поранешна претседателка и член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Потпретседателка на Движењето ЗНАМ За наша Македонија.

– За носител на листата во ИЕ6, магистер на правни науки, насока: Бизнис право г-дин Небојша Захариевски, Претседател на ОО Движење ЗНАМ-За наша Македонија – Тетово.

1.д-р БОБАН КАРАПЕЈОВСКИ – Доктор по хуманистички науки (македонски јазик и лингвистика)
2.д-р ЈАСМИН ЦИРИВИРИ – Доктор на медицински науки
3.д-р КАТЕРИНА ТОДОРОСКА – Доктор на историски науки
4.ЈАСМИНА ПЕТКОВСКА – Дипломиран политиколог
5.д-р АТАНАСКО ТУНЕСКИ – Доктор по технички науки
6.м-р МИРОСЛАВ ЛАБУДОВИЌ – Магистер по електротехника и информациски технологии
7.д-р ЃОКО БУНЕВСКИ – Доктор на земјоделски науки и храна
8.м-р ОЛГИЦА РАДЕВСКА – Магистер по меѓународни односи и политика
9.м-р УРОШ МИЛОШЕВСКИ – Магистер по деловно право
10.м-р КАТЕРИНА ЛАЗАРЕСКА – Магистер по казнено право
11.м-р НИКО БЕРБЕРУ – Магистер по технички науки
12.м-р НАТАША НЕСТОРОВСКИ – Магистер по правни науки
13.ГОРАН ГЕРОВСКИ – Дипломиран правник
14.САШО ПЕТРОВСКИ – Дипломиран економист
15.ЛИДИЈА НЕДЕЛКОВСКА – Дипломиран новинар
16.МАРТИН МИНОВСКИ – Дипломиран фудбалски тренер
17.ДАРКО ЛУКРОВСКИ – Дипломиран инженер агроном
18.м-р АНЏЕЛА ТРАЈЧЕСКА ЈОВЧЕСКА – Магистер по економски науки
19.м-р ВЕСЕЛА МОЛОВСКА – Магистер по
менаџмент во култура
20.ИГОР ФИЛКОВ – Дипломиран правник

1.м-р ДАНИЕЛ СТОЈЧЕВСКИ – Магистер по правни науки
2.ДАНИЕЛА БЕЛИМОВА – Дипломиран правник
3.НЕНАД СТОЈАНОВСКИ – Дипломиран економист
4.МАРИЈА ТОДОРОСКА – Дипломиран професор, биологија-хемија
5.м-р ИГОР ТРАЈАНОВСКИ – Магистер по меѓународна политика
6.д-р ЗЛАТЕ МЕХМЕДОВИЌ – Доктор специјалист по медицина на труд
7.ЗОРАН ДОНЕВСКИ – Дипломиран економист
8.АНДРЕЈА МАЏОВСКИ – Дипломиран професор за физичко образование, спорт и здравје
9.ИВАНА АПОЛЕСКА – Студент на УКИМ, Економски факултет
10.м-р ИВАНА ГИНОВСКА – Магистер по економски науки
11.СТЕФАН ТАСЕВСКИ – Дипломиран правник-адвокат
12.ЕЛИЗАБЕТА ЈОРДАНОВСКА – Дипломиран професор по одделенска настава
13.ОЛИВЕРА ТРАЈКОВСКА – Дипломиран теолог
14.БЕКИМ САДИКУ – Дипломиран градежен инженер
15.ИГОР ПАЛИЌ – Дипломиран криминалист
16.д-р МИЛА ЖИБАК ДИМКОВСКА – Доктор на економски науки
17.СПИРО НАУМОСКИ – Дипломиран правник
18.БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ – Дипломиран машински инженер
19.ИВАНА ЃОРЃИЕВСКА – Дипломиран филолог по општа и компаративна книжевност и македонски јазик
20.ГОРАН МИНЧЕВ – Дипломиран економист

1.Генерал д-р ПАВЛЕ АРСОСКИ – Доктор на историски науки
2.СУАД МЕХМЕД – Дипломиран правник
3.д-р МАРИЈА ХУБРЕВА – Доктор специјалист за уво нос и грло
4.м-р АНДРЕЈА ВЕСОВ – Магистер по правни науки
5.м-р БОРЧЕ СЕРАФИМОВСКИ – Докторанд по организациски науки
6.БИЛЈАНА ДРАКАЛСКА – Дипломиран лаборант аналитичар
7.СЛОБОДАН ВЕЛИНОВСКИ – Дипломиран менаџер по осигурување
8.НАТАША РИСТОВСКИ – Техничар за транспорт и шпедиција
9.д-р МИЛКА ПАНОВА – Доктор по општа медицина
10.м-р БОРЧЕ ПЕТКОВСКИ – Дипломиран доктор по стоматологија-специјалист по ортодонција
11.м-р БОРЈАНКА ВЕСЕЛИНОВА – Магистер по фармација
12.АЛЕКСАНДАР ЈАКОВЛЕВСКИ – Дипломиран правник
13.СТОЈАНКА СТЕФАНОВСКА – Биотехнолог
14.ДЕЈАН СИМОНОВ – Дипломиран менаџер по гастрономија и диететика
15.ВЛАДИМИР ВЕЉАНОВ – Дипломиран правник
16.д-р ЕЛЕНА ЗЛАТЕВА – Доктор на психолошки науки
17.ДЕНИС ЗАФИРОВ – Текстилен техничар
18.ТОМИСЛАВ ГОНЧЕВ – Главен наредник во пензија
19.ЕЛЕНА ГИНОВСКА – Техничар за трговија и маркетинг
20.ТОНИ НИКОЛОВСКИ – Машински техничар

1.МИЛЕ ЦЕКОВ – Дипломиран економист
2.м-р ЕМИЛ ЈАНЕСКИ – Магистер по безбедност
3.м-р ЖАНЕТА ДЕЛОВА – Магистер по сметководство, финансии и ревизија
4.МАРИЧЕ МЛАДЕНОВСКА – Дипломиран инженер по хемија
5.КОРНЕЛИЈА ДУГАНОВА – Дипломиран инженер архитект
6.ЛИЛЈАНА ЈЕШМЕНОВА СТОЈАНОВИЌ – Дипломиран инженер-технолог
7.д-р БЛАГОЈЧЕ МИТЕВ – Доктор специјалист по општа хирургија
8.БЛАГИЦА ГОЦЕВСКА – Дипломиран професор по германски јазик и книжевност
9.ГОРАН ЦВЕТКОВ – Дипломиран сточар
10.ИЛИЈА ИЛИЕВ – Сообраќаен техничар
11.МИРЈАНА СТОЈАНОСКА – Економски техничар
12.НАТАША ЛАЗАРОВА ДОНЕВА – Дипломиран политиколог
13.АЛЕКСАНДАР КЕЦОЈЕВИЌ – Дипломиран земјоделски инженер
14.ДРАГИ АРАБАЏИЕВ – Наредник во пензија
15.СЛОБОДАНКА СПАСИЌ – Хотелско туристички техничар
16.БОШКО СТАМЕНКОВ – Дипломиран правник
17.ИВА ЈОСИФОВА ДАНЕВСКИ – Дипломиран сликар со рачна изработка на хартија
18.ФИЛИП ИВАНОВСКИ – Студент на медицински факултет
19.ВАСЕ ПАНОВ – Електротехничар-енергетичар
20.ЛЕПИЦА ГЕОРГИЕВСКА – Дипломиран
професор по одбрана и заштита

1.ВЕСНА БЕНДЕВСКА – Дипломиран психолог
2.д-р АЛЕКСАНДАР ВЕСЛИЕВСКИ – Доктор специјалист-анестезиолог
3.БОЖИДАР БОЖИНОВСКИ – Дипломиран политиколог, писател и сценарист
4.м-р БОЈАНА СПАСЕНОСКА – Магистер по правни науки
5.КЛИМЕНТИНА ИЛОСКА – Дипломиран правник
6.д-р ДЕЈАН ТРАЈКОВСКИ – Доктор по технички науки
7.СОЊА ЃИНОСКА – Дипломиран професор по одделенска настава
8.ФРОСИНА НЕШКОСКА – Студент на медицински факултет
9.МИХА ОЏАКЛИЕСКИ – Тутунски техничар-менаџер
10.РИСТО НИКОЛЕСКИ – Дипломиран професор по историја
11.д-р КРСТЕ ГРАМАТКОВСКИ – Доктор по стоматологија
12.ЈАГОДА ТАЛЕВСКА – Пензиониран комерцијалист
13.м-р ЖАН ЛОЗАНОВСКИ – Магистер по финансии
14.МАЈА БОГЕСКА – Општа гимназија-декоратер
15.ЛАЗАР ЃОРГИЕВСКИ – Апсолвент на факултет за земјоделски науки и храна
16.ТИНО СЕКУЛОСКИ – Дипломиран менаџер по осигурување
17.ЛИДИЈА АВРАМОСКА – Дипломиран менаџер за развој на бизнис
18.АЛЕКСАНДАР ОРТАКОВСКИ – Дипломиран архитект-дизајнер
19.ДИЈАНА КАРАЧАНАКОВА – Текстилен техничар
20.м-р ЉУБЕ МАРКОСКИ – Магистер по
европски стратегии за мали и средни бизниси

1.НЕБОЈША ЗАХАРИЕСКИ – Дипломиран правник
2.ЉУБОМИР ВЕЛИЧКОВСКИ – Дипломиран детектив по безбедност
3.ИЉИНКА НИКОЛОСКА – Геодетски инженер
4.ЈОВАНКА СТЕВАНОСКА – Наставник по физика-хемија
5.БРАНИСЛАВ СЕРАФИМОСКИ – Дипломиран економист
6.ГАБРИЕЛА ЈЕФТИМОВСКА – Забен техничар
7.м-р АНТОНИО СИМОНОВСКИ – Магистер по деловна економија
8.МАРТИНА СТОЈАНОСКА – Студент на факултет за безбедност
9.ЈАДРАНКА ИЛИЕСКА – Апсолвент на Тетовски универзитет
10.БЛАГОЈА ЈАНУШЕВСКИ – Забен техничар
11.ЈОНЧЕ НИКОЛОВСКИ – Дипломиран филолог
12.ВИКТОРИЈА ИЛИЕВСКА – Студент на Универзитет ЈИЕ
13.ИВАН ВЛАХОВИЌ – Дипломиран економист
14.МАЈА ДИМИТРИЈЕСКА – Дипломиран правник
15.ЗОРАН ГРКОВСКИ – Дипломиран наставник по музичко образование
16.СЛАВИЦА БАРУТОСКА – Медицинска техничар
17.ТОМИЦА ИВАНОВСКИ – Дипломиран економист
18.МАРИЈА ЃОРЃЕВСКА – Студент на економски факултет
19.АНЃЕЛЕ СМИЛЕСКИ – Електротехничар
20.ВАЛЕНТИНА СИМЈАНОСКА – Медицинска техничар

Резултати од Парламентарни избори 2024 година

На Парламентарни избори во 2024 година Движењето ЗНАМ – За наша Македонија првпат настапи на парламентарни избори и освои вкупно 56.288 гласови односно 5,59%, со што доби 6 пратеници.

Пратеници:
1. д-р БОБАН КАРАПЕЈОВСКИ – Доктор по хуманистички науки (македонски јазик и лингвистика)
2. м-р ДАНИЕЛ СТОЈЧЕВСКИ – Магистер по правни науки
3. ДАНИЕЛА БЕЛИМОВА – Дипломиран правник
4. Генерал д-р ПАВЛЕ АРСОСКИ – Доктор на историски науки
5. МИЛЕ ЦЕКОВ – Дипломиран економист
6. ВЕСНА БЕНДЕВСКА – Дипломиран психолог

Македонија повикува!