loader image

Од граѓаните, за граѓаните!

Политичка партија Движење ЗНАМ – За наша Македонија

Адреса: Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50/1-1, Центар, Скопје
Телефон:+389 23 440 111
Емаил за контакт: contact@dvizenjeznam.org.mk

Службени лица

Лице кое ќе ја застапува и претставува политичката партија:
Максим Димитриевски, 076 315 990

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Убавка Матевска Скаловска, 071 227 840, press@dvizenjeznam.org.mk

Офицер за заштита на лични податоци:
Убавка Матевска Скаловска, 071 227 840, press@dvizenjeznam.org.mk

Лице за односи со јавност и контакт со медиуми:
Никола Мемов, 070 200 591, press@dvizenjeznam.org.mk

Македонија повикува!