loader image

Од граѓаните, за граѓаните!

Статут на Движење ЗНАМ – За наша Македонија

Поттикнати од политичката, економска и социјална криза во која е доведена државата, Штитејќи ги интересите на македонската држава, македонскиот народ и сите етнички заедници кои живеат во Македонија, Водејќи се од европските начела и вредности, Собранието на основачи на новиот политички субјект, Движење ЗНАМ – ЗА НАША МАКЕДОНИЈА на седница одржана на ден 09.11.2023 година во Куманово, врз основа на уставното и законски загарантирано право на здружување на граѓани, донесе СТАТУТ на политичката партија Движење ЗНАМ – ЗА НАША МАКЕДОНИЈА.

Македонија повикува!